โครงการจัดการความรู้ภายในของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง "Smart Work & Smart Health" วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

โครงการจัดการความรู้ภายในของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง "ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) โรคฮิตของคนทำงาน"

อ่านต่อ

การวิเคราะห์งานเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560ณ ห้องประชุมกองแผนงานเรื่อง

อ่านต่อ

"ทางออกและอนาคตของการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัย วิกฤติ"

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน เรื่อง

อ่านต่อ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS)

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงาน  ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมกองแผนงาน เรื่อง

อ่านต่อ

เกมศูนย์ (Zero Sum Game)

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 8/2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน เรื่อง เกมศูนย์ (Zero Sum Game) นำเสนอโดย

อ่านต่อ