กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กองแผนงานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ณ ห้องประชุม 215

อ่านต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2565วันที่ 8 มีนาคม

อ่านต่อ

การจัดการความรู้ของหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปี 2565

อ่านต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564

อ่านต่อ

การจัดการความรู้ของหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปี 2564

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม OPL

อ่านต่อ