การจัดการความรู้ของหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปี 2565

การจัดการความรู้ของหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปี 2565

https://drive.google.com/file/d/1PjjMD6-UbYNsdB17x4F3TpZojTDXRuoD/view?fbclid=IwAR3snPAGT5IzpTRxYec3NTVS5rmOhbNwEy1ZDu9oX2PluGnH0eKSijIMbLw