แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) มจพ.

⇓ เล่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564)

อ่านต่อ

กองแผนงานสีเขียว Green Planning

อ่านต่อ

กองแผนงานรับรางวัลการประกวด สำนักงานน่าอยู่ ประจำปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้กองแผนงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 – 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

วันที่ 26 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์

อ่านต่อ

เยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ผู้อำนวยการเเผนงาน เเละนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

อ่านต่อ

การติดตามผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การติดตามผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของมหาวิทยาลัย ณ

อ่านต่อ