รายงานผลงานอันทรงเกียรติและนวัตกรรมดีเด่นของ มจพ.

อ่านต่อ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)

อ่านต่อ

KMUTNB General Information Bulletin 2021-2022

อ่านต่อ

การประชุมเสวนาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มจพ

รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTubeลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มจพ.

อ่านต่อ

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรอบการจัดทำแผนฯ 13 มจพ pdfแบบสำรวจรายนามผู้บริหารผ่าน

อ่านต่อ