มาทำความรู้จักกับ "S-CURVE 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต"

การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next –

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสัมมนา“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี” ระยะที่ 2 วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสัมมนา >>> https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kCfDmgjSxPHNQLXMKF6ez6tcq85n_CfRภาพบรรยากาศการสัมมนาระยที่ 1

อ่านต่อ

ข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

ข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.

อ่านต่อ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) มจพ.

⇓ เล่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564)

อ่านต่อ

กองแผนงานสีเขียว Green Planning

อ่านต่อ

กองแผนงานรับรางวัลการประกวด สำนักงานน่าอยู่ ประจำปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้กองแผนงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

อ่านต่อ