กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2565วันที่ 8 มีนาคม

อ่านต่อ

การจัดการความรู้ของหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปี 2565

อ่านต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564

อ่านต่อ

การจัดการความรู้ของหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปี 2564

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม OPL

อ่านต่อ

โครงการจัดการความรู้ภายในของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง "Smart Work & Smart Health" วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ