การใช้ Social Network อย่างปลอดภัย

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงาน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน  เรื่อง "การใช้ Social Network

อ่านต่อ

กรอบความคิด (Mindset)

อ่านต่อ

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 6/2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561ณ ห้องประชุมกองแผนงานเรื่อง

อ่านต่อ

การสร้างปฏิทินนัดหมาย Google Calendar

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงาน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกองแผนงานแบบฟอร์ม OPL

อ่านต่อ