การมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

การมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/690523955944072

และ https://www.youtube.com/watch?v=RaYo09o71eo