กองแผนงานร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก

กองแผนงานร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก

ชาวกองแผนงานและหน่วยงานใกล้เคียงท่านใดยังไม่มีถุงผ้า มาใช้บริการ "ถุงผ้าให้ยืม" ของกองแผนงานได้นะคะ ยินดีให้บริการ