การประชุมเสวนาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มจพ

การประชุมเสวนาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มจพ

รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (รบกวนลงทะเบียนในวันและเวลาที่ดำเนินการจัดประชุม)