กิจกรรมการจัดการความรู้ภายในกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มจพ.

   
      กองแผนงาน  
         
      ประมวลภาพกิจกรรม KM  

 

by : prapaporn